comparisons of various sorting algorithm performance

JavaScript performance comparison

Revision 2 of this test case created by Michael

Preparation code


   
   <script>
Benchmark.prototype.setup = function() {
 var unsorted = [214,749,865,874,849,133,168,8,915,786,929,776,266,-37,451,664,-623,268,410,-49,402,86,-321,-228,147,804,145,609,-892,825,316,-232,-771,817,-263,392,898,-232,743,460,959,-162,835,581,-862,-2,85,-418,-481,615,-652,-203,-814,128,-780,598,226,-846,863,230,-466,-322,-274,-261,-744,-607,-802,791,237,-876,553,-374,803,-950,-191,130,-32,-278,297,-88,-958,755,861,-278,181,803,-339,725,-942,679,-986,496,-331,40,-434,791,-449,-484,-687,336,-558,-178,-203,997,-316,-943,-147,405,-585,693,-363,-830,-505,646,324,96,431,868,-13,-883,-516,999,-382,-212,-676,420,98,990,914,-968,737,-803,-713,-606,-525,328,-761,626,-964,400,517,-370,815,293,-52,-371,817,-157,-340,-407,895,768,13,-617,-239,947,762,117,349,-405,175,203,-363,482,156,854,-748,-742,261,-338,413,24,730,850,264,-928,-411,242,-819,-371,324,606,643,81,157,115,266,331,-309,943,-921,965,-46,842,-936,934,318,-839,-902,993,303,-912,32,-985,-178,43,-767,-383,706,-797,670,-417,80,951,745,913,412,437,-995,-636,-916,113,-468,379,-358,-675,208,720,25,520,79,391,-20,543,307,390,333,26,-263,912,951,-660,8,-748,-458,-679,533,52,785,-927,-577,989,-567,855,762,601,287,600,-951,471,33,50,-358,253,-13,-180,77,-996,245,-299,-119,360,-555,-965,736,-229,366,-546,-773,911,964,990,-480,401,776,864,-363,200,-643,-327,-110,-69,494,-371,728,-955,-685,216,263,311,-813,-764,592,433,985,148,54,-566,111,632,445,-916,323,567,-675,294,-339,433,-900,382,917,204,58,-67,-435,20,-800,762,-837,762,-428,103,202,710,-188,-898,-616,704,-820,852,230,-646,244,286,-46,749,561,-381,-350,800,403,693,288,-742,587,-978,295,-487,780,220,-470,-449,50,-342,-838,-597,-5,158,-107,-73,-611,709,-308,-646,137,519,737,631,689,50,-679,-162,159,680,-180,-57,-848,617,415,-959,-993,338,-578,-81,-900,937,-932,483,25,878,224,-882,683,657,996,969,-557,-339,-722,283,386,534,48,-95,-680,-375,925,-697,-190,421,169,770,562,409,-912,893,90,-157,53,438,-639,282,-932,349,187,781,-680,-216,-230,-350,981,-570,-312,836,-405,22,29,-435,-130,-61,217,470,567,-457,96,498,-201,-386,681,-251,-818,554,-970,427,-659,-761,-443,142,223,-594,-234,735,-4,-420,632,908,840,473,967,311,359,-746,-531,-721,578,-84,130,-699,-654,-76,958,494,388,-919,-337,-715,269,288,573,942,48,-818,-17,-169,218,-655,792,-478,588,-79,-746,-519,-916,-407,316,594,740,518,224,472,-536,15,-272,-719,-540,-710,-66,-246,-457,-887,-946,814,14,-674,161,490,-103,-789,-520,15,886,-45,606,-13,57,817,-923,-717,-700,236,28,-542,-143,-260,581,93,449,-250,-582,-551,-588,533,308,661,-20,-975,-582,-436,231,-742,24,316,334,-5,927,769,-5,116,720,-317,-163,125,-132,-383,95,-630,-761,-896,689,-472,512,-813,-482,-166,695,183,523,-333,-17,-221,-985,-479,248,827,-889,693,-448,353,264,987,531,-842,-527,761,-187,673,-852,-688,566,915,620,913,763,-327,46,405,585,-627,820,-40,-785,-480,-571,879,-279,759,-740,976,7,979,822,140,-278,-632,9,-579,402,834,341,-213,512,520,80,-472,901,96,-765,-813,739,-465,-159,439,-537,773,790,976,626,684,766,-958,-863,379,245,690,-776,557,330,207,743,781,-520,-518,708,-25,-324,-442,151,354,-658,-979,-455,-330,499,770,-140,852,-568,-385,-33,-497,-408,-297,-988,942,-950,-437,-988,-347,68,-52,725,-164,-67,-250,-394,982,110,945,188,-329,577,696,-682,-487,974,-723,284,-799,-301,-379,354,960,399,-604,220,957,72,484,380,273,-494,-86,-829,779,785,-525,308,-857,213,-338,957,56,931,723,50,-723,-709,-320,694,167,-469,-346,385,-548,4,833,-956,-603,-699,-864,370,-132,61,167,879,-583,-778,191,682,-900,-981,57,327,-529,153,-169,-432,-243,-606,-673,482,-166,219,409,108,-122,-744,843,721,-409,-586,-167,-342,781,481,217,937,-910,596,-374,251,524,-619,772,-65,950,479,-353,341,240,818,512,-775,-254,-860,-310,-682,246,3,791,-611,-160,516,-366,558,805,303,-536,526,675,618,-13,-862,-956,-973,-263,-998,466,512,103,-8,171,-73,-759,-816,-746,445,-372,365,551,894,-489,45,-703,-668,-321,-953,-183,-883,681,957,259,-208,-379,-269,-876,-935,718,961,-223,436,292,979,-402,625,734,193,-972,498,17,-295,-214,726,-698,-235,727,-204,-725,-517,270,-611,896,497,135,-107,425,-853,418,965,-558,-228,649,209,-745,-267,106,-171,611,-792,-557,570,-550,-889,636,698,322,710,-64,397,869,235,900,170,142,109,24,-197,594,-557,-74,492,-104,622,-519,490,39,-426,-978,286,-671,-824,719,-386,-726,-697,-790,-627,570,348,853,491,535,-1000,-909,737,-975,139,723,430,646,-756,-196,264,748,-39,-687,-484,-13,837,269,764,-989,374,794,560,490,-920,732,646,-731,3,-227,-186,161,-157,-244,650,-273,214,-529];
 
 function heap_sort(arr) {
  var n = arr.length - 1,
  _results = [],
  _ref = [],
  k;
  sort_heap(arr);
  do {
   k = arr[0];
   arr[0] = arr[n];
   arr[n] = k;
   sift_down(arr, 0, n);
   _results.push(n);
  } while(n--);
  return _results;
 }
 
 function sort_heap(arr) {
  var n = arr.length, i = Math.floor(n / 2 - 1), _results = [];
  do {
   sift_down(arr, i, n);
   _results.push(i);
  } while(i--)
  return _results;
 }
 
 function sift_down(heap, i, max) {
  var c1, c2, i_big, _ref=[];
  while (i < max) {
   i_big = i;
   c1 = 2*i+1;
   c2 = c1 + 1;
   if(c1 < max && heap[c1] > heap[i_big]) i_big = c1;
   if (c2 < max && heap[c2] > heap[i_big]) i_big = c2;
   if(i_big === i) return;
   _ref = [heap[i_big], heap[i]];
   heap[i] = _ref[0];
   heap[i_big] = _ref[1];
   i = i_big;
  }
 }
 
 function selection_sort(arr) {
   var n = arr.length, j, k, temp, i;
 
   for(i = 0; i < n; i++) {
     k = i;
     for(j = i+1; j < n; j++) {
       if(arr[j] < arr[k]) {
         k = j;
       }
     }
     temp = arr[i];
     arr[i] = arr[k];
     arr[k] = temp;
   }
 
   return arr;
 }
 
 function merge(left,right,arr){
  var a=0;
  while(left.length&&right.length)
   arr[a++]=right[0]<left[0]?right.shift():left.shift();
  while(left.length)arr[a++]=left.shift();
  while(right.length)arr[a++]=right.shift();
 }
 
 function mSort(arr,tmp,l){
  if(l==1)return;
  var  m=Math.floor(l/2),
   tmp_l=tmp.slice(0,m),
   tmp_r=tmp.slice(m);
  mSort(tmp_l,arr.slice(0,m),m);
  mSort(tmp_r,arr.slice(m),l-m);
  merge(tmp_l,tmp_r,arr);
 }
 function merge_sort(arr){
  mSort(arr,arr.slice(),arr.length);
 }
 
 function insertion_sort(arr) {
  var n = arr.length, i, j, subj;
  for (i = 0; i < n; i++) {
   subj = arr[i];
   j = i;
   for(j = i; j > 0 && subj < arr[j-1]; j--)
    arr[j] = arr[j - 1];
 
   arr[j] = subj;
  }
  return arr;
 }
 
 function bingoSort(a) {
  for (var i, iMin, j = 0, n = a.length, oTemp; j < n-1; j++) {
   iMin = j;
  
   for (i = j+1; i < n; i++) {
    if (a[i] < a[iMin]) {
     iMin = i;
    }
   }
   if (iMin !== j) {
    oTemp = a[iMin];
    a[iMin] = a[j];
    a[j] = oTemp;
   }
  }
 }
 function pancake_sort(arr) {
  var n = arr.length, i, max_idx, max,j,new_slice;
  for (i = n-1; i > 0; i--) {
   max_idx = 0;
   max = arr[0];
   for(j = 1; j <= i; j++) {
     if(arr[j] > max) {
       max = arr[j];
       max_idx = j;
     }
   }
   if(max_idx == i) continue;
   if(max_idx > 0) {
   new_slice = arr.slice(0, max_idx+1).reverse();
   for(j = 0; j <= max_idx; j++) 
     arr[j] = new_slice[j];
   }
 
   new_slice = arr.slice(0, i+1).reverse();
   for(j = 0; j <= i; j++) 
     arr[j] = new_slice[j];
   }
   return arr;
 }
 function quick_sort(a) {
  var swap = function(i, j) {
   var _ref;
   if (i === j) {
    return;
   }
   return _ref = [a[j], a[i]], a[i] = _ref[0], a[j] = _ref[1], _ref;
  },
  divide = function(v, start, end) {
   var first_big, j;
   first_big = start;
   j = start;
   while (j <= end) {
    if (a[j] < v) {
     swap(first_big, j);
     first_big += 1;
    }
    j += 1;
   }
   return first_big;
  },
  partition = function(start, end) {
   var first_big, v;
   v = a[end];
   first_big = divide(v, start, end - 1);
   swap(first_big, end);
   return first_big;
  },
 
  qs = function(start, end) {
   var m;
   if (start >= end) {
    return;
   }
   m = partition(start, end);
   qs(start, m - 1);
   return qs(m + 1, end);
  };
 
  return qs(0, a.length - 1);
 }
 
 
 function quick_sort_v2(array) {
  function swap(i, j) { var t=array[i]; array[i]=array[j]; array[j]=t }
  function qs(left, right) {
   if (left < right) {
    var pivot = array[(left + right) >> 1],
    left_new = left, right_new = right;
    do {
     while(array[left_new] < pivot) left_new++;
     while (pivot < array[right_new]) right_new--;
     if (left_new <= right_new)
      swap(left_new++, right_new--);
    } while (left_new <= right_new);
  
    qs(left, right_new);
    qs(left_new, right);
  
   }
  }
  qs(0, array.length-1);
  return array;
 }
 
 
 Array.prototype.quick_sort_v3 = function () {
  if (this.length <= 1) return this;
 
  var pivot = this[Math.round(this.length / 2)];
 
  return this.filter(function (x) {
   return x < pivot;
  }).quick_sort_v3().concat(this.filter(function (x) {
   return x == pivot;
  })).concat(this.filter(function (x) {
   return x > pivot;
  }).quick_sort_v3());
 };
 
 
 // Via http://jsperf.com/yet-another-quicksort-right/3
 var quick_sort_v4 = (function() {
  function swap(array, indexA, indexB) {
   var temp = array[indexA];
   array[indexA] = array[indexB];
   array[indexB] = temp;
  }
 
  function partition(array, pivot, left, right) {
   var storeIndex = left, pivotValue = array[pivot];
 
   swap(array, pivot, right);
   for (var v = left; v < right; v++) {
    if (array[v] < pivotValue) {
     var temp = array[v];
     array[v] = array[storeIndex];
     array[storeIndex] = temp;
     storeIndex++;
    }
   }
   var temp = array[right];
   array[right] = array[storeIndex];
   array[storeIndex] = temp;
   return storeIndex;
  }
 
  function _sort(array, left, right) {
   var pivot = 0;
   if (right - left == 2) {
    if (array[left] > array[right]) {
     pivot = array[right];
     array[right] = array[left];
     array[left] = pivot;
    }
    return;
   }
 
   if (left < right) {
    pivot = left + ((right - left) >> 1);
    newPivot = partition(array, pivot, left, right);
 
    _sort(array, left, newPivot - 1);
    _sort(array, newPivot + 1, right);
   }
  }
 
  function sort(array, left, right) {
   _sort(array, 0, array.length - 1);
  }
 
  return sort;
 })();

};
</script>

Test runner

Warning! For accurate results, please disable Firebug before running the tests. (Why?)

Java applet disabled.

Testing in CCBot 2.0.0 / Other 0.0.0
Test Ops/sec
heap_sort
heap_sort(unsorted.concat());
pending…
selection_sort
selection_sort(unsorted.concat())
pending…
merge_sort
merge_sort(unsorted.concat());
pending…
insertion_sort
insertion_sort(unsorted.concat());
pending…
bingoSort
bingoSort(unsorted.concat());
pending…
pancake_sort
pancake_sort(unsorted.concat());
pending…
quick_sort_v2
quick_sort_v2(unsorted.concat());
pending…
functional quick_sort_v3
unsorted.concat().quick_sort_v3();
pending…
quick_sort_v4
quick_sort_v4(unsorted.concat());
pending…
Native Array.sort()
unsorted.concat().sort(function(a,b) { return a - b; })
pending…

Compare results of other browsers

Revisions

You can edit these tests or add even more tests to this page by appending /edit to the URL.

2 Comments

Michael (revision owner) commented :

This is a classic example of a brain-dead jsperf benchmark that makes people come to stupid conclusions.

Updated the test to operate on a copy of the array instead.