Ali Safi

JavaScript performance comparison

Revision 6 of this test case created

Info

http://stevenbenner.com/2010/03/javascript-regex-trick-parse-a-query-string-into-an-object/

Preparation code

<script>
                       
                        function splitOperation (strSource)
                        {
                                var lines = strSource.split('\n');
                                var output = '';
                               
                                for (var i=0;i<lines.length;++i)
                                {
                                        output += lines[i]+'\n';
                                }
                               
                                return output;
                        }
                       
                        function calculate(strSource)
                        {
                       
                                var intSourceLength = strSource.length;
                               
                                var part = 0;
                                var part1NumberFound = false;
                                var hashSignFound = false;
                                var operationSequence = '';
                               
                                var part1CharacterFound = '';
                                var operation = '';
                               
                                var minusSignFound = false;
                                var dotFound = false;
                                var operandStarted = false;
                                var operand = '';
                               
                                var parsingErrorIndex=0;
                                var parsingErrorText='';
                               
                                var result;
                               
                                var operandIndex = 0;
                               
                                var calculationoutput = '';
                               
                                for (var i=0;i<intSourceLength;++i)
                                {
                                        parsingErrorIndex++;
                                        if (part == 0)
                                        {
                                                // Allowed Characters in this part are Numbers, Hash Character and Minus
                                                if ((strSource[i] >= '0' && strSource[i] <= '9') || strSource[i] == '#' || strSource[i] == '-')
                                                {
                                                        if (strSource[i] >= '0' && strSource[i] <= '9')
                                                        {
                                                                if (!hashSignFound)
                                                                {
                                                                        operationSequence+=strSource[i];
                                                                        part1NumberFound = true;
                                                                }
                                                                else
                                                                {
                                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Number Should Not Follow Hash Sign";
                                                                }
                                                        }
                                                        else if (strSource[i] == '#')
                                                        {
                                                                if (part1NumberFound)
                                                                {
                                                                        if (!hashSignFound)
                                                                        {
                                                                                hashSignFound = true;
                                                                        }
                                                                        else
                                                                        {
                                                                                parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Hash Sign Duplication";
                                                                        }
                                                                }
                                                                else
                                                                {
                                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Hash Sign Found Before Line Number";
                                                                }
                                                        }
                                                        else if (strSource[i] == '-')
                                                        {
                                                                if (hashSignFound)
                                                                {
                                                                        part=1;
                                                                }
                                                                else
                                                                {
                                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Minus Sign Should always Follow Hash Sign";
                                                                }
                                                        }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Only numbers Minus or Hash Sign Allowed";
                                                }
                                        }
                                        else if (part == 1)
                                        {
                                                // Allowed Characters in this part are Characters and Colon Character
                                                if ((strSource[i] >= 'A' && strSource[i] <= 'z') || strSource[i] == ':')
                                                {
                                                        if (strSource[i] >= 'A' && strSource[i] <= 'z')
                                                        {
                                                                operation+=strSource[i];
                                                                part1CharacterFound = true;
                                                        }
                                                        else if(strSource[i] == ':')
                                                        {
                                                                if (part1CharacterFound)
                                                                {
                                                                        result=0;
                                                                        if (operation != 'SUM' && operation != 'MIN' && operation != 'MAX' && operation != 'AVERAGE')
                                                                        {
                                                                                parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Invalid Operation";
                                                                        }
                                                                        part=2;
                                                                }
                                                                else
                                                                {
                                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] the Colon Sign Should Follow the Operation";
                                                                }
                                                        }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Only Characters or Colon Sign Allowed";
                                                }
                                        }
                                        else if (part == 2)
                                        {
                                                // Allowed Characters in this part are Numbers, Comma, Dot, Space, New Line, Carrage Return and Minus
                                                if ((strSource[i] >= '0' && strSource[i] <= '9') || strSource[i] == ',' || strSource[i] == '.' || strSource[i] == ' ' || strSource[i] == '\n' || strSource[i] == '\r' || strSource[i] == '-')
                                                {
                                                        if (strSource[i] == '.')
                                                        {
                                                                if (!dotFound)
                                                                {
                                                                        operand += strSource[i];
                                                                        dotFound = true;
                                                                        operandStarted = true;
                                                                }
                                                                else
                                                                {
                                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Dot Character Duplicated";
                                                                }
                                                        }
                                                        else if (strSource[i] == '-')
                                                        {
                                                                if (!minusSignFound)
                                                                {
                                                                        if (!operandStarted)
                                                                        {
                                                                                operand += strSource[i];
                                                                                minusSignFound = true;
                                                                                operandStarted = true;
                                                                        }
                                                                        else
                                                                        {
                                                                                parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Cannot put Minus Sign after or Inside the Operand";
                                                                        }
                                                                }
                                                                else
                                                                {
                                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Minus Sign Duplicated";
                                                                }
                                                        }
                                                        else if (strSource[i] == ' ')
                                                        {
                                                                operand += strSource[i];
                                                        }
                                                        else if (strSource[i] >= '0' && strSource[i] <= '9')
                                                        {
                                                                operand += strSource[i];
                                                                operandStarted = true;
                                                        }
                                                        else if (strSource[i] == ',')
                                                        {
                                                                var operandValue = parseFloat(operand);
                                                                if (operation == 'SUM')
                                                                {
                                                                        result += operandValue;
                                                                }
                                                                else if (operation == 'MIN')
                                                                {
                                                                        if (operandIndex == 0)
                                                                        {
                                                                                result = operandValue;
                                                                        }
                                                                        else
                                                                        {
                                                                                if (operandValue < result)
                                                                                {
                                                                                        result = operandValue;
                                                                                }
                                                                        }
                                                                }
                                                                else if (operation == 'MAX')
                                                                {
                                                                        if (operandIndex == 0)
                                                                        {
                                                                                result = operandValue;
                                                                        }
                                                                        else
                                                                        {
                                                                                if (operandValue > result)
                                                                                {
                                                                                        result = operandValue;
                                                                                }
                                                                        }
                                                                }
                                                                else if (operation == 'AVERAGE')
                                                                {
                                                                        result += parseFloat(operand);
                                                                }
                                                               
                                                                operandIndex++;
                                                                       
                                                                minusSignFound = false;
                                                                dotFound = false;
                                                                operandStarted = false;
                                                                operand = '';
                                                        }
                                                        else if (strSource[i] == '\n')
                                                        {
                                                                var operandValue = parseFloat(operand);
                                                                if (operation == 'SUM')
                                                                {
                                                                        result += operandValue;
                                                                }
                                                                else if (operation == 'MIN')
                                                                {
                                                                        if (operandIndex == 0)
                                                                        {
                                                                                result = operandValue;
                                                                        }
                                                                        else
                                                                        {
                                                                                if (operandValue < result)
                                                                                {
                                                                                        result = operandValue;
                                                                                }
                                                                        }
                                                                }
                                                                else if (operation == 'MAX')
                                                                {
                                                                        if (operandIndex == 0)
                                                                        {
                                                                                result = operandValue;
                                                                        }
                                                                        else
                                                                        {
                                                                                if (operandValue > result)
                                                                                {
                                                                                        result = operandValue;
                                                                                }
                                                                        }
                                                                }
                                                                else if (operation == 'AVERAGE')
                                                                {
                                                                        result += parseFloat(operand);
                                                                }
                                                                operandIndex++;
                                                               
                                                                calculationoutput+=parsingErrorText == ''?operationSequence+"#:"+operation+"="+(operation == 'AVERAGE'?result/operandIndex:result)+'\n':parsingErrorText+'\n';
                                                               
                                                                part = 0;
                                                                part1NumberFound = false;
                                                                hashSignFound = false;
                                                                operationSequence = '';
                               
                                                                part1CharacterFound = '';
                                                                operation = '';
                               
                                                                minusSignFound = false;
                                                                dotFound = false;
                                                                operandStarted = false;
                                                                operand = '';
                               
                                                                parsingErrorIndex=0;
                                                                parsingErrorText='';
                               
                                                                operandIndex = 0;
                                                        }
                                                }
                                                else
                                                {
                                                        parsingErrorText = "[Character No. "+parsingErrorIndex+"] Only Numbers, Comma, Dot, Space, New Line, Carrage Return and Minus Sign Allowed";
                                                }
                                        }
                                }
                               
                                var operandValue = parseFloat(operand);
                                if (operation == 'SUM')
                                {
                                        result += operandValue;
                                }
                                else if (operation == 'MIN')
                                {
                                        if (operandIndex == 0)
                                        {
                                                result = operandValue;
                                        }
                                        else
                                        {
                                                if (operandValue < result)
                                                {
                                                        result = operandValue;
                                                }
                                        }
                                }
                                else if (operation == 'MAX')
                                {
                                        if (operandIndex == 0)
                                        {
                                                result = operandValue;
                                        }
                                        else
                                        {
                                                if (operandValue > result)
                                                {
                                                        result = operandValue;
                                                }
                                        }
                                }
                                else if (operation == 'AVERAGE')
                                {
                                        result += parseFloat(operand);
                                }
                                operandIndex++;
                               
                                calculationoutput+=parsingErrorText == ''?operationSequence+"#:"+operation+"="+(operation == 'AVERAGE'?result/operandIndex:result):parsingErrorText;
                               
                                return calculationoutput;
                        }
               
        </script>

Test runner

Warning! For accurate results, please disable Firebug before running the tests. (Why?)

Java applet disabled.

Testing in unknown unknown
Test Ops/sec
NormalSplit
splitOperation()
pending…
Calculate
calculate()
pending…

Compare results of other browsers

Revisions

You can edit these tests or add even more tests to this page by appending /edit to the URL. Here’s a list of current revisions for this page:

0 comments

Comment form temporarily disabled.

Add a comment